BUDOVA CENTRÁLY VŠEOBECNEJ ÚVEROVEJ BANKY
Mlynské Nivy 1, Bratislava

Autori - J. Bahna, I. Palčo, Ľ. Závodný, M. Juráni + BOOS a.s. Brno.

Budova Centrály Všeobecnej úverovej banky (1994 - 96) predstavuje kľúčové dielo slovenskej architektúry deväťdesiatych rokov. Je to prvá výšková budova na Slovensku, ktorá je zrovnateľná s európskym architektonickým štandardom a rozvíja ideu inteligentných budov. Je situovaná na križovatke mestského okruhu s východnou radiálou, Mlynské nivy. Horizontálna podnož vytvára kontakty na okolitú zástavbu.

<> >>

Vertikálna eliptická veža reaguje na celomestské merítko. Jej dynamická forma pôsobí štíhlo, iluzionisticky prevyšuje hmotu. Jej premenlivý výraz doplňuje aj sklená fasáda, ktorá sa mení podľa počasia a dennej doby. Večer svieti v diaľkových pohľadoch ako modrá veža. Je dominantou mesta i symbolom najväčšej slovenskej komerčnej banky.
Budova má 24 nadzemných podlaží a 3 podzemné.
Bola ocenená ako Stavba roka v roku 1997 a Cenou Dušana Jurkoviča 1997.

Autori - J. Bahna, I. Palčo, Ľ. Závodný, M. Juráni + BOOS a.s. Brno

Mlynské Nivy 1, Bratislava

BUDOVA CENTRÁLY
VŠEOBECNEJ ÚVEROVEJ BANKY
<> <<
Nahrávam obrázky... 0%
Nahrávam obrázky... 20%
Nahrávam obrázky... 40%
Nahrávam obrázky... 60%
Nahrávam obrázky... 80%